Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Ekspertyzy branżowe w zakresie probiotechnologii

OFERTA » Ekspertyzy branżowe w zakresie probiotechnologii

Pro bios (gr.  – dla życia) - to sposób wytwarzania i stosowania niemodyfikowanych genetycznie kompozycji pożytecznych mikroorganizmów i ich metabolitów, zawartych łącznie w fermentowanej mieszaninie z naturalnych składników. Probiotechnologia wzmacnia efektywność i bioasekurację w rolnictwie, w rewitalizacji i ochronie środowiska, jak również w gospodarstwie domowym i życiu człowieka, podnosząc jego zdrowotność (Zimny 2014). prof. dr hab. Lesław Zimny, Leksykon przyrodniczy polsko-angielski, Wrocław 2014, s. 296.

W naszych szeregach znajdziecie Państwo specjalistów, poruszających się biegle w zagadnieniach związanych z rolą mikroorganizmów w łańcuchu życia naszej planety.  

W związku ze złożonością tematu do skorzystania z naszych usług zapraszamy wszystkich tych, którym leży na sercu dobro ludzkości, nie wyłączając nikogo, a w szczególności:

  • gospodarstwa domowe
  • rolników, sadowników i hodowców, grupy producenckie związane z tymi sektorami biogospodarki
  • przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej 
  • spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe
  • jednostki samorządowe, przedsiębiorców, stojących na straży dobrego stanu otaczających nas ekosystemów 

i wszystkich wdrażających dobre praktyki służące ochronie i zachowaniu różnorodności biologicznej i wyeliminowaniu postępującej chemizacji naszego życia.   

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem biuro@fundacjanatura.pl.

Podjęty przez Państwa temat nie zostanie pozostawiony bez odpowiedzi i dalszego biegu. Nasi specjaliści z pewnością przygotują dla Państwa satysfakcjonującą ofertę.