Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Ekspertyzy branżowe w zakresie żywienia

OFERTA » Ekspertyzy branżowe w zakresie żywienia

W naszych szeregach znajdziecie Państwo specjalistów, poruszających się biegle w zagadnieniach związanych z żywnością funkcjonalną (w tym napojów funkcjonalnych). 

Do skorzystania z naszych usług zapraszamy więc zarówno przedsiębiorców związanych z ciągle wzrastającym rynkiem żywności funkcjonalnej (ekspertyzy w zakresie światowych trendów obowiązujących na tym rynku, komunikacji marketingowej zalet żywności funkcjonalnej, wszelkich aspektów wprowadzenia żywności funkcjonalnej na rynek), a także wszystkie jednostki opiniotwórcze (w tym media), które chciałyby pozyskać pogłębione analizy i zrozumieć procesy, dzięki którym żywność funkcjonalna może dobrze przysłużyć się obecnym i przyszłym pokoleniom. 

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem biuro@fundacjanatura.pl.

Podjęty przez Państwa temat nie zostanie pozostawiony bez odpowiedzi i dalszego biegu. Nasi specjaliści z pewnością przygotują dla Państwa satysfakcjonującą ofertę.