KONTAKT

Fundacja W HARMONII Z NATURĄ
Ul. Bukowa 8
62-002 SUCHY LAS (k/Poznania)

REGON 302302977
NIP 9721242011

wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, a także do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000444271

e-mail: biuro@fundacjanatura.pl

Konto bankowe: 65 1050 1520 1000 0023 6753 5693 ING BANK ŚLĄSKI S.A.