Operacja współfinansowana przez Unię Europejską,
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego,
zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo

PO RYBY 2007-2013

Z dużą satysfakcją mamy przyjemność poinformować o podpisaniu przez Fundację W HARMONII Z NATURĄ umowy o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, na podstawie której Fundacja rozpoczęła realizację operacji pt. „Rekultywacja jeziora Wielgie innowacyjną metodą probiotyczną”. Realizacja operacji odbywa się w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Na podstawie przywołanej powyżej umowy Fundacji przyznano pomoc na realizację operacji w wysokości 501 062,25 zł. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę 375 796,68 zł.

  • Tytuł operacji:

Rekultywacja jeziora Wielgie innowacyjną metodą probiotyczną.

  • Planowany cel operacji:

Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa poprzez podniesienie klasy jakości wód jeziora Wielgie w Dobiegniewie.

  • Zakres operacji:

Operacja biologicznej rekultywacji jeziora Wielgie bazuje na innowacyjnych kompozycjach pożytecznych mikroorganizmów, na które składa się kilkadziesiąt szczepów mikroorganizmów, głównie fakultatywnych beztlenowców, wzajemnie wspierających się w działaniu. Mikroorganizmy składające się na kompozycję nie są modyfikowane genetycznie, wspomagają zdrowy ekosystem, inicjują, stymulują i prowadzą naturalne procesy oczyszczania zbiorników wodnych, wypierając niepożądaną mikroflorę, hamują niekorzystne procesy gnilne i gazotwórcze. Istotą metody jest nie tylko likwidacja skutków, ale przede wszystkim usuwanie przyczyn eutrofizacji, co gwarantuje stabilny i długotrwały efekt. 

Operacja ma na celu przywrócenie naturalnych procesów zachodzących w ekosystemie akwenu, w wyniku czego stworzony zostaje stan umożliwiający nie tylko zachowanie istniejących gatunków i stworzenie im lepszych warunków bytowania, ale przede wszystkim samoistną regenerację biosfery w zakresie fauny i flory, w tym form bentosowych, stanowiących podstawę diety ryb. 

Operacja jest działaniem całkowicie bezinwazyjnym, nie ingeruje w środowisko w sposób mechaniczny lub chemiczny, jest działaniem w pełni naturalnym, opartym o procesy biologiczne zachodzące w każdym zdrowym ekosystemie.

Operacja nie powoduje żadnych uciążliwości dla użytkowników akwenu, jako że nie wymaga:

- instalacji żadnych urządzeń mechanicznych na brzegu akwenu czy na lustrze wody, 

- użycia ciężkiego sprzętu, 

- wyłączeń części czy całości akwenu bądź terenów przyległych w trakcie prowadzenia prac rekultywacyjnych.    

  • Okres realizacji operacji:

Od maja 2014 do końca czerwca 2015 roku włącznie.

  • Partnerzy wyłonieni do przeprowadzenia operacji:

- Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego

- HydroBiolLab, Gdynia

- Mikronatura Środowisko spółka z o.o.

  • Program badawczy prowadzi: 

 - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi