Prace badawczo-rozwojowe

W dniu 1 marca 2013 roku Fundacja podpisała z poznańską firmą wdrażającą technologie rewitalizacji środowiska umowę na realizację prac badawczo-rozwojowych związanych z zastosowaniem technologii opartej na pożytecznych mikroorganizmach w procesie rekultywacji jezior. Zakres prac badawczo-rozwojowych obejmuje:

 • Opracowanie metodyki badań modelowych
 • Opracowanie programu badań modelowych
 • Realizację badań modelowych
 • Zestawienie i opracowanie wyników badań modelowych

 Zakończenie prac przewidziano na 30 czerwca 2013 roku. 

 • Prace badawczo-rozwojowe
  Prace badawczo-rozwojowe
 • Prace badawczo-rozwojowe
  Prace badawczo-rozwojowe
 • Prace badawczo-rozwojowe
  Prace badawczo-rozwojowe
 • Prace badawczo-rozwojowe
  Prace badawczo-rozwojowe