Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

WRPO 1.6

Fundacja rozpoczęła realizację projektu pn. „Wdrożenie i promocja innowacyjnej, prośrodowiskowej usługi sprzedaży zdrowych i świeżych produktów spożywczych poprzez powiązanie kooperacyjne” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji. Dofinansowanie projektu wynosi 199 750,00 zł, a całkowita jego wartość 235 000,00 zł.

  • Tytuł projektu:

Wdrożenie i promocja innowacyjnej, prośrodowiskowej usługi sprzedaży zdrowych i świeżych produktów spożywczych poprzez powiązanie kooperacyjne.

  • Cel projektu: 

Celem ogólnym projektu jest promocja powiązania kooperacyjnego oraz rozpropagowanie usług świadczonych przez powiązanie w zakresie zdrowego żywienia, szczegółowym zaś usługa bezpośredniej dostawy do odbiorcy końcowego zdrowej, wysokojakościowej żywności, w ciągu 24 godzin od złożenia przez odbiorcę zamówienia.

  • Zakres projektu:

W ramach projektu zrealizowane zostaną na szeroką skalę działania promocyjne obejmujące m.in. promocję poprzez e-marketing, social media, zamieszczenie artykułów sponsorowanych w prasie, nawiązanie współpracy z blogerami, mailing, reklamę internetową. Ponadto zakupione zostaną usługi doradcze i eksperckie w zakresie opakowalnictwa, identyfikacji graficznej, potencjału odbiorców zdrowej żywności, a także probiotechnologii.

  • Okres realizacji projektu:

Październik 2014 r. – maj 2015 r.

  • Członkowie-założyciele powiązania kooperacyjnego:

- Fundacja "W Harmonii z Naturą"

- Mikronatura Środowisko Sp. z o.o.

- Mikronatura Człowiek Sp. z o.o.

- ProBiotics Polska Magdalena Górska

- DCF Monika Wienskowska-Stronka

- Rolhurt Kazimierz Kosakowski

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JOLDAR” Dariusz Mańkowski

- BIO-WORLD Sp. z o.o.