WSPARCIE FUNDACJI

Fundacja W HARMONII Z NATURĄ nie prowadzi działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dlatego też nie możemy otrzymywać  1 % podatku dochodowego.

Możesz jednak wspierać naszą działalność w dwojaki sposób:

  • przekazać darowiznę pieniężną - wystarczy wpłacić dowolną kwotę na konto naszej Fundacji z tytułem „darowizna na cele statutowe”.

albo 

  • zostać naszym sponsorem – w tym celu skontaktuj się z nami: biuro@fundacjanatura.pl

Pamiętaj, że darowizna na rzecz naszej Fundacji pomniejsza Twój podatek. Masz prawo odliczyć od swojego dochodu kwotę darowizny stanowiącej do 6 % Twojego dochodu (podstawa prawna: art. 26, ust. 1 pkt. 9 Ustawy o podatku od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. z późniejszymi zmianami). 

Jeżeli przekazujesz darowiznę jako osoba prawna, to możesz odliczyć do 10 % dochodu osoby prawnej (podstawa prawna: art. 18 ust.1 pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. z późniejszymi zmianami).

Podstawą odliczenia jest dokument wpłaty darowizny (potwierdzenie dokonania przelewu/wpłaty) na konto bankowe Fundacji.