O NAS

Fundacja W HARMONII Z NATURĄ powstała w 2012 roku.

Fundacja stawia przed sobą strategiczny cel:

tworzenie i wspieranie wszelkich inicjatyw, które rozwój cywilizacji ukierunkowują na

Kulturę Życia,

a więc na pełne respektowanie praw natury.

Efektem takiego rozwoju cywilizacji jest ład i harmonia ogniw łańcucha życia. Nie da się utrzymać Ziemi dla następnych pokoleń jeśli będziemy forsować i podporządkowywać sobie siły natury zamiast je respektować, jeśli będziemy wspierać unifikację zamiast bioróżnorodności, jeśli zamiast selekcji naturalnej wybierzemy manipulacje genetyczne, jeśli likwidować będziemy objawy zamiast przyczyn, jeśli poddamy się złudzeniu braku granic i tajemnic życia.

Natura stanowi wzorzec dla zrównoważonego świata. Czerpiąc z potencjału Natury przywracamy zdrowie człowiekowi i Ziemi. Pozostańmy więc w harmonii z Naturą… 

Fundacja zabiegać będzie zawsze o pełne zrozumienie i wprowadzanie w życie BIOLOGIZACJI ŚRODOWISKA. Ta z kolei jest jedyną szansą na ochronę bioróżnorodności ekosystemów oraz wielką szansą i nadzieją na zdrowe i harmonijne życie:-)